>

Inwentaryzacje

Interwatyzacja jest szkicem technicznym zawierający rysunki przedstawiający teraźniejszym stan budynku. Może przypominać projekt ale nim nie jest. Zawarte w nim wiadomości zawarte wyłączne wykończeniem stanu fizycznego a nie planowego.
Interwatyzacja budowlana przydatna jest inwestorowi jak chcę mieć aktualny obraz teraźniejszego budynku. Jeśli nie posiada dokumentacji projektowej , zaginęła gdzieś lub zaszły w niej zmiany i jest niekopletna, wtedy praktyczniejsza aktualna interwatyzacja. Przydatna jest m. in. do: planowania prac remontowych, nadbudowy, rozbudowy, projektowych (aranżacji wnętrz, nowych instalacji, urządzeń, rozbiórki), wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej, rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek).
Inwentaryzacje w dużym stopniu zależą od potrzeb inwestora. Ustala się go za każdym razem przed wykończeniem prac. Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:
- opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
- zwymiarowane rzuty kondygnacji,
- rzut dachu,
- przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
- widoki elewacji,
- dokumentacja fotograficzna obiektu,
- schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.
Forma doręczenia za każdym razem zostaje uzgodniona z inwestorem. Albo będzie w formie papierowej albo cyfrowej. Ilość egzemplarzy jest według ustaleń.
Pomiar z natury budynku, na którym punkt docelowy inwentaryzacji budowlanej polega na zmierzeniu wszystkich informacji do jego narysowania. Pomiarowy (sam lub z pomocnikiem) przechodzi przez wszystkie pomieszczenia z zakresu inwentaryzacji i dalmierzem laserowym, miarą, ew. tachimetrem mierzy długości, grubości ścian, wysokości pomieszczeń, parapetów, podciągów, belek, wielkości i lokalizacje otworów drzwiowych, okiennych, wnęk, kratek wentylacyjnych itp.. Użytkownik lokalu nie musi wybitnie przygotowywać do pomiaru ani nie może uczestniczyć w nim. Powinien tylko udostępnić lokal na czas pomiaru.
Czas pomiaru związany jest jak bardzo skomplikowane jest pomieszczenie.
Dzień wykonania inwentaryzacji jest ustalony indywidualnie. Jest to suma czasu potrzebnego na pomiar z natury oraz narysowanie, przygotowanie dokumentacji. W dużym stopniu zależy od dostępności pomieszczeń na cele pomiaru oraz stopnia ich skomplikowania. Podawany jest każdorazowo w przygotowywanej przez nas ofercie oraz zapisany w umowie.
Ceny inwentaryzacji zależą od stopnia skomplikowania obiektu, dostępu do pomieszczeń, jego lokalizacji.
 Interwatyzacja budowala jesr ważna jzk prowadza się jakieś zmiany z budynku z jej zakresu.
Inwentaryzacje można zrobić tylko części budynku, gdy dotyczy tylko części prac projektu.
Inwentaryzacje można przeprowadzić dla własnych potrzeb i  nie ma wtedy obowiązku przekazywania jej innym osobom, urzędom.

Szukaj