>

Witam Państwa na stronie internetowej mojej jednoosobowej firmy. Działa ona od 1996 r. i powstała na bazie doświadczeń zdobytych wcześniej podczas pracy w jednym z renomowanych warszawskich biur projektowych, a następnie kilkuletniej pracy na różnych budowach krajowych i zagranicznych.


W okresie jej funkcjonowania do końca lutego 2020 r. wykonałem 220 różnych projektów, przeważnie z zakresu budownictwa jednorodzinnego i rolniczego.

 

W podziale na poszczególne kategorie projektów bilans ten przedstawia się następująco:

 • 42 adaptacje projektów powtarzalnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • 10 adaptacji projektów powtarzalnych budynków garażowych i gospodarczych,
 • 19 indywidualnych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub rekreacyjnych,
 • 26 projektów przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków mieszkalnych,
 • 6  projektów adaptacji na cele mieszkalne innych budynków,
 • 16 indywidualnych projektów budynków garażowych lub gospodarczych,
 • 4  projekty rozbudowy budynków garażowych lub gospodarczych oraz zmiany sposobu użytkowania takich budynków,
 • 15 indywidualnych projektów budynków inwentarskich,
 • 16 projektów rozbudowy lub modernizacji budynków inwentarskich,
 •  6  indywidualnych projektów warsztatów,
 • 8  projektów podziału nieruchomości budowlanych dla celów sądowych,
 • 25 projektów indywidualnych zbiorników na płynne odchody zwierzęce i płyt obornikowych,
 •  5  projektów remontów obiektów sakralnych,
 • 2  projekty indywidualne budynków użyteczności publicznej,
 • 14 indywidualnych projektów innych obiektów,
 • 6  projektów rozbiórek budynków lub wolnostojących kominów murowanych.

 

Podczas budowy prawie wszystkich wyżej wymienionych obiektów pełniłem funkcje kierownika budowy w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane.

Ponadto wykonałem inwentaryzację około 45 z wyżej wymienionych obiektów w celu zaprojektowania ich rozbudowy, nadbudowy,  remontu lub wykonania projektu podziału nieruchomości.

 

Poza kierowaniem budowami zaprojektowanych przeze mnie obiektów nadzorowałem budowy lub kierowałem, w pełnym zakresie obowiązków, budowami takich obiektów jak:

 • oczyszczalnia ścieków,
 • bank, poczta i urząd telekomunikacyjny,
 • budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • galeria handlowa.

 

Z reguły na życzenie klientów załatwiam dla nich w urzędach sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków zabudowy,  pozwolenia na budowę oraz z zakończeniem budowy, a w bardziej skomplikowanych przypadkach występuję jako pełnomocnik w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego.

 

Życzę Państwu udanego startu w procesie realizacji planowanej inwestycji oraz pomyślnego jej zakończenia.

MÓJ TELEFON

Szukaj